Finanse

Kredyt walutowy a kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego – czym się różnią?

• Zakładki: 80


Kredyt walutowy i kredyt waloryzowany to dwa rodzaje kredytów, które różnią się między sobą pod wieloma względami. Kredyt walutowy jest kredytem udzielonym w określonej walucie, natomiast kredyt waloryzowany jest udzielany w określonej walucie, ale jego wartość jest zabezpieczona przez inny instrument finansowy. Różnice między tymi dwoma rodzajami kredytu są istotne dla osób starających się o pożyczkę, ponieważ mogą one mieć znaczny wpływ na ich zdolność do spłaty pożyczki oraz na oprocentowanie. W niniejszej pracy omówimy szerzej różnice między tymi dwoma rodzajami kredytu.

Porównanie kredytów walutowych i waloryzowanych: zalety i wady

Kredyty walutowe i waloryzowane są dostępne dla klientów, którzy chcą uzyskać finansowanie na zakup nieruchomości lub innych celów. Oba rodzaje kredytów znacząco się jednak od siebie różnią. W przypadku kredytu walutowego wszystkie operacje i zapisy w umowę dotyczą wybranej waluty. Przy kredycie waloryzowanym (indeksowanym oraz denominowanym) mamy do czynienia z mechanizmami przewalutowań według bankowych tabel kursu:

● kredyt walutowy – zobowiązanie w umowie kredytowej, wypłacony kapitał, harmonogram spłat oraz kwoty rat kredytu wyrażone są w walucie obcej

● kredyt indeksowany – zobowiązanie wyrażone jest w PLN, kapitał wypłacony jest w PLN, harmonogram spłat wyrażony jest w CHF, a spłaty rat dokonywane w PLN

● kredyt denominowany – zobowiązanie wyrażone w CHF, kapitał wypłacony w PLN, harmonogram spłat przedstawiony w CHF, a raty spłacane w PLN

Czy banki rzeczywiście udzielały kredytów we frankach?

Znając różnice między kredytem walutowym, indeksowanym i denominowanym można zadać zasadne pytanie: czy banki rzeczywiście udzielały kredytów we frankach? W zdecydowanej większości przypadków odpowiedź na to pytanie brzmi: nie.

Zauważyć bowiem należy, że zarówno kredyt indeksowany, jak i kredyt denominowany, to tak naprawdę kredyty udzielone w złotych polskich (w takiej walucie wypłacone) i w walucie polskiej spłacane (przynajmniej przez pierwsze lata). Wyłącznie kredyt udzielony, wypłacony i spłacany we frankach szwajcarskich (czyli typowy kredyt walutowy), jest rzeczywiście „kredytem frankowym”. Takich kredytów jednak praktycznie nie udzielano. Zdecydowana większość tzw. „kredytów frankowych” to kredyty denominowane i indeksowane, w których waluta franka szwajcarskiego służyła wyłącznie do przeliczeń.

Na marginesie podnieść należy, że banki na tych przeliczeniach zarabiały, stosując różne kursy przy wypłacie kredytu i ustalaniu salda (kurs kupna) oraz przy spłacie rat (kurs sprzedaży), a dodatkowo – na ogół jednostronnie decydując o wysokości tych kursów. Różnica między kursem kupna i sprzedaży to tzw. spread. Klauzule spreadowe w niemal każdej umowie kredytu indeksowanego i denominowanego mają charakter abuzywny.

Kiedy możliwe jest unieważnienie kredytu we frankach?

Kredyty frankowe Legnica unieważniane są przez sąd, jeśli kredytobiorca wykaże, że w umowie kredytowej znajdują się klauzule abuzywne. W niektórych przypadkach sąd decyduje o tzw. „odfrankowieniu” kredytu – o ile zmiana klauzuli abuzywnej w umowie kredytowej na zapis zgodny z prawem nie wpływa na całokształt umowy. Co do zasady unieważnienie kredytu we frankach jest rozwiązaniem korzystniejszym dla kredytobiorcy, jednak decyzja sądu o tzw. „odfrankowieniu” kredytu frankowego również przynosi kredytobiorcom wymierne korzyści, a rozwiązanie to jest bardziej opłacalne od spłaty kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
172 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *