Różne

Zachowek: po jakim czasie można się ubiegać?


Zachowek to uprawnienie do żądania zapłaty od spadkodawcy lub jego spadkobierców w wysokości określonej przez prawo. Ustawodawca przewidział, że osoby uprawnione do zachowku mogą ubiegać się o niego w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziały się o swoim prawie do zachowku.

Jakie są wymagania, aby ubiegać się o zachowek po śmierci bliskiej osoby?

Aby ubiegać się o zachowek po śmierci bliskiej osoby, należy spełnić określone wymagania. Przede wszystkim, uprawniony do zachowku musi być spadkobiercą lub następcą prawnym zmarłego. Ponadto, uprawniony do zachowku musi być powinowatym do zmarłego w linii prostej lub bocznej (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo). Osoba ubiegająca się o zachowek musi również wykazać, że nie otrzymała od spadkodawcy odpowiedniego wsparcia finansowego podczas jego życia.

Jakie są konsekwencje niezłożenia pozwu o zachowek?

Niezłożenie pozwu o zachowek może mieć poważne konsekwencje prawne. Przede wszystkim, jeśli upłynął już termin do wniesienia pozwu, osoba uprawniona do zachowku traci prawo do jego żądania. W takim przypadku nie będzie można ubiegać się o zachowek w przyszłości. Ponadto, jeśli sprawa trafi do sądu i zostanie rozstrzygnięta na korzyść dłużnika, to strona powodowa może być obciążona kosztami procesu.

Jakie są najczęstsze przeszkody w ubieganiu się o zachowek?

Najczęstszymi przeszkodami w ubieganiu się o zachowek są: nieznajomość prawa, brak dokumentacji potwierdzającej istnienie stosunku prawnego między spadkobiercą a zmarłym, brak wiedzy na temat terminów przedawnienia roszczeń o zachowek oraz trudności w ustaleniu składu osób uprawnionych do zachowku. Ponadto, istotnym problemem może być również brak środków finansowych na opłacenie kosztów postępowania sądowego.

Podsumowując, zachowek można żądać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim prawie do zachowku. Jeśli upłynie ten termin, spadkobierca traci prawo do żądania zachowku.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
11 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *