Różne

Tworzenie czasu present continuous – poradnik


Czas present continuous jest jednym z czasów gramatycznych w języku angielskim, który służy do opisywania wydarzeń i czynności, które dzieją się w chwili obecnej. Jest to czas tworzony przez połączenie odpowiedniego formantu czasu teraźniejszego „to be” (am/is/are) z bezokolicznikiem czasownika, który jest uzupełniony końcówką -ing. W ten sposób wyrażamy, że dana czynność jest aktualnie w trakcie wykonywania lub ma miejsce w momencie mówienia. Czas present continuous jest bardzo ważny w komunikacji codziennej oraz przy opisywaniu bieżących wydarzeń i planów. W dalszej części tekstu dowiesz się więcej o tym czasie i jego zastosowaniach.

Krok po kroku: Jak tworzyć czas present continuous w języku angielskim

Czas present continuous w języku angielskim jest używany do opisywania czynności, które dzieją się w chwili obecnej lub są zaplanowane na przyszłość. Aby utworzyć ten czas, należy użyć odpowiedniego formantu „to be” (am/is/are) oraz czasownika w formie -ing. Przykładowe zdanie: „I am studying for my exam.” Pamiętajmy, że czas present continuous nie jest stosowany do opisywania czynności rutynowych lub stałych. Należy również zwrócić uwagę na dodanie odpowiednich końcówek do czasownika w zależności od osoby i liczby. Na przykład: „He is playing football.” W przypadku pytań, formantu „to be” należy użyć na początku zdania, a następnie odwrócić kolejność słów. Przykładowe pytanie: „Are you watching TV?” W przypadku przeczenia, wystarczy dodać słowo „not” po formancie „to be”. Przykładowe zdanie przeczące: „She is not eating meat.” Pamiętajmy również o stosowaniu odpowiednich skrótów przy tworzeniu czasu present continuous. Na przykład: I’m (I am), he’s (he is), it’s (it is). Teraz już wiesz jak tworzyć czas present continuous w języku angielskim!

Częste błędy w tworzeniu czasu present continuous i jak ich uniknąć

Czas present continuous jest jednym z najczęściej używanych czasów w języku angielskim. Niestety, wiele osób popełnia błędy w jego tworzeniu. Aby ich uniknąć, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Po pierwsze, czas present continuous tworzymy za pomocą czasownika „to be” w teraźniejszym czasie oraz formy -ing czasownika głównego. Na przykład: „I am eating breakfast” (Jem śniadanie).

Po drugie, należy pamiętać o dodaniu odpowiedniego końcówki do czasownika głównego. Jeśli kończy się on na spółgłoskę + samogłoska + spółgłoska, podwajamy ostatnią literę i dopisujemy -ing. Na przykład: „run” (biegać) staje się „running” (bieganie).

Po trzecie, należy uważać na wyjątki od powyższej reguły. Niektóre czasowniki mają specjalne formy w present continuous, np. „lie” (leżeć) staje się „lying” (leżenie).

Warto również pamiętać o tym, że present continuous używamy do opisywania czynności trwających w chwili obecnej lub planowanych na przyszłość. Nie stosujemy go do opisywania czynności rutynowych lub stałych.

Podsumowując, aby uniknąć błędów w tworzeniu present continuous, należy pamiętać o użyciu odpowiednich form czasownika „to be” oraz -ing, zwracać uwagę na wyjątki od reguły i stosować ten czas tylko w odpowiednich sytuacjach.

Zastosowania czasu present continuous w codziennej komunikacji

Czas present continuous jest używany w codziennej komunikacji do wyrażania czynności, które są aktualnie wykonywane lub planowane w przyszłości. Jest to czas teraźniejszy, który podkreśla tymczasowość i niepewność. Przykładowe zastosowania tego czasu to opisywanie bieżących działań, np. „Jestem teraz w drodze do pracy”, wyrażanie planów na przyszłość, np. „Jutro o tej samej porze będę już w domu”, oraz pytania o aktualne sytuacje, np. „Co właśnie robisz?”. W języku formalnym, czas present continuous może być również używany do wyrażania irytacji lub niezadowolenia z powtarzających się działań, np. „Znowu mnie przerywasz!”.

Czas present continuous jest tworzony przez połączenie czasownika „to be” w odpowiednim czasie (am, is, are) z bezokolicznikiem czasownika głównego z końcówką -ing. Jest to czas teraźniejszy, który wyraża czynność trwającą w chwili mówienia lub w określonym momencie przyszłości. Często używamy go do opisywania aktualnych wydarzeń lub planów na przyszłość. W celu użycia tego czasu należy pamiętać o odpowiednim odmienianiu czasownika „to be” oraz dodaniu końcówki -ing do bezokolicznika. Czas present continuous jest bardzo przydatny w codziennej komunikacji i pozwala na precyzyjne wyrażanie aktualnych działań i planów.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
5 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *