Różne

Wypadek komunikacyjny w pracy – co warto o nim wiedzieć?

• Zakładki: 94


Bez względu na to, jaki rodzaj pracy wykonujemy na co dzień, każdemu z nas może przydarzyć się wówczas wypadek. Czasami jest on efektem niewłaściwie działającej maszyny, innym razem do wypadku dochodzi przez nieuwagę pracownika lub sytuacje losowe. Nie ulega wątpliwości, że wypadek przy pracy to kłopot zarówno dla poszkodowanego, jak i dla jego pracodawcy. Warto się przed nimi wystrzegać, a ponieważ nie zawsze jest to możliwe, dobrze jest poznać bliżej rodzaje wypadów w pracy i sposoby postępowania w poszczególnych sytuacjach. Jednym z najczęstszych jest wypadek komunikacyjny w pracy. Jaka jest jego definicja? Jak postępować, kiedy do niego dojdzie? Kto i w jaki sposób może wówczas dochodzić swoich praw?

Wypadek komunikacyjny w pracy – definicja

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, wypadek komunikacyjny w pracy łączy cechy dwóch wydarzeń. Pierwszym z nich jest wypadek komunikacyjny, czyli taki, który wydarzył się w ruchu morskim, lądowym lub powietrznym, i w którym udział wziął co najmniej jeden pojazd z napędem silnikowym lub bez. Do takich pojazdów można z pewnością zaliczyć samochód osobowy i ciężarowy, samolot, czy motor, ale także na przykład tradycyjny, dwukołowy rower.

Drugim elementem opisywanym w definicji jest wypadek przy pracy. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 30.10.2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, aby móc nazwać wydarzenie w taki sposób, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • zdarzenie musi zostać uznane za nagłe,
  • jego przyczyna musi pochodzić z zewnątrz,
  • efektem wypadku przy pracy musi być śmierć lub uraz psychiczny albo fizyczny.

Jak nietrudno się domyślić, wypadek komunikacyjny w pracy łączy wszystkie wymienione powyżej cechy, dzięki czemu jego stwierdzenie staje się bardziej oczywiste.

Rodzaje wypadków w pracy

Warto wiedzieć, że w przypadku wypadków przy pracy, a więc także wypadków komunikacyjnych w pracy, wyróżnia się ich kilka różnych rodzajów. Wśród wypadków w pracy wymienić można:

  • zbiorowy wypadek przy pracy – jego uczestnikami są co najmniej dwie osoby,
  • śmiertelny wypadek przy pracy – jego efektem jest pozbawienie życia uczestników zdarzenia, w wyniku poniesionych urazów oraz ich następstw, które wystąpiły nie później niż na sześć miesięcy po wypadku,
  • a także ciężki wypadek w pracy – powodujący częściową lub całkowitą niezdolność ofiar do pracy w zawodzie.

Za każdym razem, ofiarom wypadków przy pracy przysługuje odszkodowanie z tytułu poniesionych strat. Reguła ta nie przestaje obowiązywać również w przypadku wypadku komunikacyjnego w pracy, do którego dojść może na przykład podczas dojeżdżania do miejsca pełnienia obowiązków lub w czasie powrotu z pracy do domu.

Wypadek komunikacyjny w pracy – i co dalej?

Jeśli podczas wykonywania obowiązków służbowych dojdzie do wypadku, bardzo ważnym czynnikiem jest czas. Ma on znaczenie zarówno w przypadku ratowania zdrowia i życia poszkodowanych, jak i na późniejszym etapie – podczas ubiegania się o odszkodowanie. Od razu po zdarzeniu należy sporządzić protokół, na którego podstawie zostaną ocenione straty i obrażenia ofiar. Z całą pewnością warto też skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej. Jej pracownicy przeprowadzą nas przez gąszcz przepisów i dokumentów, pomogą również wywalczyć m.in.:

  • jednorazowe odszkodowanie,
  • rentę z rodzinną,
  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,

a także wszystkie inne formy wsparcia, które przysługują ofiarom wypadków komunikacyjnych w pracy i innych wydarzeń mających miejsce podczas wykonywania zadań służbowych.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią AE.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
84 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *