Różne

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje i dowody winy

• Zakładki: 31


Sąd, orzekając wyrok w sprawie rozwodowej, ma obowiązek orzec o winie jednego lub obojga małżonków lub o braku winy obu ze stron. To orzeczenie niesie za sobą poważne konsekwencje – na podstawie orzeczenia o winy przeprowadza się podział majątku oraz ubiega o alimenty. Kiedy można liczyć na orzeczenie o winie małżonka, jak udowodnić winę i co się z tym wiąże?

Na jakiej podstawie sąd może wydać wyrok z orzeczeniem o winie? Dowody winy i rodzaje winy

Zanim złożysz pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, zastanów się, czy masz dowody na winę małżonka. Ważne jest także zrozumienie tego, co sąd uznaje za winę rozpadu małżeństwa. Jeśli zależy nam na orzekaniu o winie, najlepiej indywidualny przypadek skonsultować z adwokatem od prawa rodzinnego. Nawet, jeśli nie zdecydujemy się, by reprezentował nasze interesy w sądzie, porada prawna może okazać się bardzo pomocna. Prawnik, wysłuchując historii, powie, czy są podstawy do orzekania o winie. Taką winą może być:

  • Alkoholizm – jest on najczęstszą przyczyną rozwodów
  • Zdrada małżeńska – zdrada fizyczna, jak i inne wszystkie formy zdrady
  • Porzucenie małżonka – np. wyjazd do pracy za granicę bez zgody małżonka
  • Agresja – fizyczna oraz psychiczna
  • Groźba – taka, która wzbudza realne poczucie zagrożenia
  • Brak wzajemnej pomocy – każdy rodzaj odmowy udzielenia pomocy małżonkowi
  • Odmowa współżycia – o ile nie ma uzasadnionego powodu, np. choroby

Dowody na winę małżonka muszą być niezbite. Najlepiej zgromadzić jak najwięcej różnych dowodów. Najcenniejsze są dokumenty, maile, smsy, zdjęcia oraz zeznania naocznych świadków. Nieco mniejszą moc dowodową mają zeznania świadków z zasłyszenia, czyli takich, którzy winy nie widzieli, a jedynie o niej słyszeli.

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje prawne

Wyrok w sprawie rozwodowej pociąga za sobą kolejne konsekwencje. Może mieć wpływ na ustalenie praw i zakresu w opiece nad dzieckiem, w ustaleniu alimentów na dziecko, a przede wszystkim w ustaleniu alimentów na małżonka.

Jeśli sąd orzeknie o winie jednej ze stron, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o alimenty od winnego małżonka, nawet jeśli rozwód nie sprawił, że popadła ona w niedostatek. Wystarczy, że zmienił się komfort życia osoby poszkodowanej. Co więcej, w takim przypadku obowiązek alimentacyjny może być dożywotni, o ile druga strona nigdy nie zawrze kolejnego związku małżeńskiego.

Jeśli winne są obie strony lub sąd nie orzekł o winie ani żony, ani męża, mogą oni ubiegać się o alimenty, jeśli po rozwodzie odczuwają jego skutki w postaci niedostatku. Oznacza to, że jeśli brakuje im na zaspokojenie podstawowych potrzeb, mogą liczyć na alimenty od drugiej osoby. Obowiązek alimentacyjny w takim przypadku ustaje po pięciu latach. O alimenty nie może starać się winny małżonek od małżonka niewinnego.

Dopuszczalność wniesienia pozwu rozwodowego – czy każdy może wnieść pozew?

Pozew o rozwód może wnieść każdy, jednak nie każdy może otrzymać rozwód. Jeśli w przebiegu sprawy rozwodowej sąd ustali, że pozew o rozwód wniosła osoba winna, a osoba niewinna nie wyraża zgody, winny małżonek rozwodu nie dostanie.

Istotne są także zasady współżycia społecznego. Jeśli rozwód nie byłby z nimi zgodny, sąd może go odmówić. Najczęściej dzieje się tak, gdy jeden z małżonków jest chory i potrzebuje opieki. Wszystkie jednak takie zagadnienia są kwestią bardzo indywidualną i najlepiej swoją sytuację skonsultować z dobrym prawnikiem.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
93 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *