Różne

Rękojmia: ile czasu na zgłoszenie?


Rękojmia to prawo konsumenta do zgłoszenia wady produktu lub usługi w określonym czasie. Konsument ma prawo do zgłoszenia wady produktu lub usługi w ciągu dwóch lat od daty jego nabycia. W przypadku usług termin ten liczy się od dnia ich wykonania. Jeśli konsument zgłosi wadę produktu lub usługi po upływie tego okresu, może stracić swoje prawa do rękojmi.

Jak skutecznie zgłosić reklamację w ramach rękojmi za produkt?

Aby skutecznie zgłosić reklamację w ramach rękojmi za produkt, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotuj dokumenty potwierdzające zakup produktu, takie jak paragon lub faktura.

2. Zgłoś reklamację do sprzedawcy lub producenta w formie pisemnej. W piśmie należy opisać szczegółowo usterkę oraz okoliczności jej powstania. Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające zakup produktu oraz jego opis i numer seryjny.

3. Oczekuj na odpowiedź od sprzedawcy lub producenta w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeśli odpowiedzi nie otrzyma się w tym czasie, można udać się na drogę sądową lub skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich (np. poprzez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji).

Jakie są prawa konsumenta w przypadku rękojmi?

Konsument ma prawo do skorzystania z rękojmi w przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową. W takim przypadku konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru, a jeśli tego nie będzie można dokonać – obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Konsument ma również prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wynikłe z niezgodności towaru z umową. Rękojmia obowiązuje przez okres dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.

Jakie są obowiązujące terminy na zgłoszenie reklamacji w ramach rękojmi?

Termin zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi wynosi 2 lata od daty wydania towaru. W przypadku usług termin ten liczy się od dnia ich wykonania. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru lub usługi z umową.

Podsumowując, rękojmia wymaga od kupującego zgłoszenia w ciągu dwóch lat od daty zakupu. W przypadku niezgłoszenia w tym czasie, kupujący traci prawo do reklamacji.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
59 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *