Różne

Reklamacja opóźnionego lotu: ile czasu masz?


Reklamacja opóźnionego lotu powinna być złożona w ciągu 28 dni od daty planowanego przylotu. Wszelkie skargi dotyczące opóźnienia lotu powinny zostać zgłoszone do przewoźnika, który wykonuje lot. Przewoźnik ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od jej złożenia. Jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w tym czasie, pasażer może skontaktować się z lokalnym urzędem ds. transportu lub organem regulacyjnym, aby uzyskać pomoc.

Jak skutecznie dochodzić swoich praw w przypadku opóźnionego lotu – porady i wskazówki.

Jeśli Twój lot został opóźniony, masz prawo dochodzić swoich praw. Aby skutecznie dochodzić swoich praw, należy postępować według następujących wskazówek:

1. Zgłoś się do pracownika linii lotniczych i poproś o wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Pracownik powinien udzielić Ci informacji na temat tego, co spowodowało opóźnienie oraz jakie są dalsze kroki, które możesz podjąć.

2. Sprawdź regulamin linii lotniczych i dowiedz się, jakie świadczenia oferuje ona w przypadku opóźnionego lotu. Może to obejmować zwrot części lub całej ceny biletu, posiłki lub nocleg w hotelu oraz transport do miejsca docelowego.

3. Jeśli linia lotnicza odmawia udzielenia Ci żadnych świadczeń lub jeśli uważasz, że oferowane świadczenia są niewystarczające, możesz skontaktować się z organizacjami branżowymi lub organami regulacyjnymi w celu ustalenia dalszych kroków.

4. Jeśli Twoje roszczenia nadal pozostają bez rozstrzygnięcia, możesz skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika lub adwokata w celu ustalenia dalszych kroków prawnych.

Jakie są obowiązujące przepisy dotyczące reklamacji opóźnionego lotu?

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1759) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dochodzenia roszczeń pasażerów dotyczących opóźnionych lotów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245), przyznane są pasażerom uprawnienia do reklamacji w przypadku opóźnionego lotu, który trwał dłużej niż trzy godziny w przypadku lotu krótkodystansowego lub cztery godziny w przypadku lotu średniodystansowego lub dalekodystansowego. Pasażer ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania, jeśli opóźnienie jest spowodowane okolicznościami, na które linia lotnicza ma bezpośredni wpływ, takimi jak niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi transportowej, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie innych usług powiązanych z transportem lotniczym oraz odmowa udostępnienia miejsca na pokładzie samolotu.

Jakie są najczęstsze przyczyny opóźnienia lotu i jak sobie z nimi radzić?

Najczęstszymi przyczynami opóźnienia lotu są: złe warunki pogodowe, kontrola bezpieczeństwa, niedostateczna liczba personelu lotniczego, awarie techniczne samolotu lub jego części oraz korki na lotnisku. Aby sobie z nimi radzić, warto wcześniej sprawdzić prognozy pogody i planowane godziny odlotów. Warto również wybrać się na lotnisko wcześniej, aby uniknąć korków i zapewnić sobie czas na ewentualne opóźnienia. Jeśli opóźnienie jest długie, warto skontaktować się z przedstawicielem linii lotniczych i poprosić o informacje dotyczące statusu lotu.

Konsumenci mają prawo do złożenia reklamacji w przypadku opóźnienia lotu w ciągu 28 dni od daty planowanego przylotu. Wszelkie roszczenia powinny być zgłaszane bezpośrednio do przewoźnika, który odpowiedzialny jest za realizację usługi.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *