Różne

Nauka języka migowego – czy warto uczyć się PJM?

• Zakładki: 429


Coraz więcej się mówi o przełamywaniu barier osób niepełnosprawnych. Jedną z nich jest bariera komunikacyjna z osobami głuchymi. Znajomość języka migowego jest umiejętnością bardzo rzadką, chociaż jego nauki podejmują się coraz częściej psycholodzy, którzy otwierając prywatne gabinety, pragną dotrzeć do szerszego grona pacjentów. Dowiedz się, jakie są podstawowe zasady języka migowego oraz dlaczego warto rozpocząć jego naukę.

Polski język migowy – mowa całego ciała

Na początku trzeba rozróżnić system językowo-migowy od języka migowego. Ten pierwszy opiera się o ruchy dłoni i palców i został stworzony przez osoby słyszące. Z kolei polski język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym, co oznacza, że wykorzystuje nie tylko gesty dłoni i palców, ale także mowę ciała. Oczywiście każdy ruch ma określone znaczenie – zmarszczenie brwi oznacza zapytanie, a pochylenie się do przodu lub do tyłu czas przyszły lub czas przeszły. Język migowy nie jest prostym przełożeniem z języka polskiego, chociaż również ma swoją gramatykę. Najczęściej stosuje się szyk SVO, który nakazuje rozpoczynanie zdania od podmiotu, kontynuację orzeczeniem i zakończenie dopełnieniem. Szyk ten znamy dobrze również z innych języków – np. języka niemieckiego. W krótszych zdaniach używa się również szyku SOV, pozwalającego na wyrzucenie orzeczenia na koniec zdania. Co ciekawe, w polskim języku migowym występuje deklinacja, czyli odmiana części mowy, a także słowotwórstwo, dzięki któremu można tworzyć nowe wyrazy, zachowując zasady języka migowego.

Nauka języka migowego – to się opłaca!

Być może nigdy w życiu nie spotkaliśmy się z osobą głuchą i nie mieliśmy potrzeby poznania języka migowego. Warto jednak wiedzieć, że nauka języka migowego to okazja do powiększenia swoich kompetencji językowych i nie tylko. Języka migowego nie poznamy z książek – takich bowiem nie ma. Można oczywiście podjąć próbę nauki podstaw migowego za pomocą filmów, jednak jedynym skutecznym sposobem poznania tego języka jest lekcja z osobą, która włada językiem migowym.

Nauka języka migowego pozwala nie tylko usprawnić komunikację z osobami głuchymi, ale także rozwinąć zdolność logicznego myślenia, poprawić pamięć i koncentrację, a także koordynację ruchową i zdolności manualne. Z jednej strony większość tych zalet zapewnia nauka języka obcego, jednak na lekcjach angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego nie rozwiniemy w takim stopniu umiejętności logicznego myślenia, na pewno też nie usprawnimy motoryki dużej i małej.

Nauka języka migowego może być więc kolejnym krokiem na drodze rozwoju osobistego, jak i szansą na podwyżkę w pracy funkcjonariuszy publicznych.
Artykuł powstał we współpracy z firmą Zamigam.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
584 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *