Finanse

Na czym polega faktoring restrukturyzacyjny?

• Zakładki: 198


Faktoring to usługa, z której korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Nie każdy jednak wie, że istnieje również jego szczególna odmiana, czyli faktoring restrukturyzacyjny. Na czym on polega? Dla kogo dedykowany jest faktoring restrukturyzacyjny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega faktoring restrukturyzacyjny?

Jak wspomniano we wstępie faktoring restrukturyzacyjny to szczególna odmiana faktoringu, która umożliwia błyskawiczne uzyskanie zewnętrznego finansowania. Polega on na tym, że faktor (firma faktoringowa) wypłaca faktorantowi (przedsiębiorcy) zaliczkę stanowiącą część należności na podstawie faktury wystawionej kontrahentowi, co pozwala przeznaczyć te środki na spłatę własnych wierzytelności. Pozostała kwota jest natomiast wypłacana w momencie, gdy kontrahent opłaci fakturę. Oprócz tego faktoring restrukturyzacyjny zakłada udzielenie przez firmę faktoringową wsparcia w zakresie działań restrukturyzacyjnych oraz windykacyjnych. Celem tych działań jest unikanie przez przedsiębiorcę poważnych zatorów płatniczych w przyszłości.

Dla kogo dedykowany jest faktoring restrukturyzacyjny?

Faktoring restrukturyzacyjny to usługa dedykowana dla przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami ze spłatą własnych zobowiązań, o ile wynikają one z powstałych zatorów płatniczych, czy faktur z odroczonym terminem płatności. W praktyce oznacza to, że firma, która chciałaby z niego skorzystać musi dysponować bazą klientów oraz potencjałem do realizacji transakcji. Faktoring restrukturyzacyjny jest usługą, z której mogą skorzystać przedsiębiorstwa:

  • nie posiadające zdolności kredytowej,
  • posiadające negatywną historię w BIK, BIG lub KRD,
  • posiadające zaległości wobec US czy ZUS.

Zalety faktoringu restrukturyzacyjnego?

Korzyści, które odnosi przedsiębiorca korzystający z faktoringu restrukturyzacyjnego nie ograniczają się jedynie do uzyskania finansowania. Oprócz tego bardzo istotne jest wsparcie restrukturyzacyjne oraz windykacyjne, co pozwala kompleksowo rozwiązać problemy firmy i zrestrukturyzować jej zadłużenie. Zaletą z pewnością jest również monitoring należności oraz wychwytywanie wszelkich nieprawidłowości występujących po stronie kontrahentów.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring restrukturyzacyjny to usługa, dzięki której wielu przedsiębiorców jest w stanie ocalić swój biznes przed rosnącym zadłużeniem. Oczywiście szukając tego typu ofert należy zwrócić uwagę na wiarygodne firmy faktoringowe, czego przykładem może być firma AOW Faktoring, przy współpracy z którą powstał niniejszy artykuł.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
87 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *