Różne

Jaki czas na wystawienie faktury? – poradnik


Faktura musi być wystawiona w ciągu 14 dni od daty wykonania usługi lub dostarczenia towaru. W przypadku usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej termin ten może zostać skrócony do 7 dni.

Jak wystawić fakturę w języku polskim?

Faktura

Numer: ___________

Data wystawienia: ___________

Data sprzedaży: ___________

Sprzedawca: ___________

Nabywca: ___________

Adres nabywcy: ___________

Opis towaru/usługi: ___________

Ilość/jednostka miary/cena jednostkowa/wartość netto/wartość brutto: ___________

Suma wartości netto: ___________

Suma wartości brutto: ___________

Podatek VAT (jeżeli dotyczy): ___________

Forma płatności (np. przelew, gotówka): ___________

Termin płatności (data): ___________

Jakie są najnowsze zmiany w przepisach dotyczących wystawiania faktur?

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur. Zgodnie z nimi, każda faktura musi zawierać szereg informacji, takich jak: numer konta bankowego nabywcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji podatkowej UE (NIP UE), a także datę wystawienia i datę sprzedaży. Ponadto, jeśli towar lub usługa jest opodatkowana stawką 0%, należy podać powód zastosowania tej stawki. Wszystkie faktury muszą być również przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich wystawienia.

Jakie są korzyści płynące z wystawiania faktur?

Faktury są ważnym narzędziem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przede wszystkim stanowią one dowód zawarcia umowy między stronami, a także umożliwiają wystawienie rachunku za usługi lub towary. Wystawianie faktur ma szereg korzyści, w tym:

– ułatwienie rozliczeń między stronami;

– możliwość łatwego monitorowania i kontrolowania płatności;

– możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń;

– możliwość skutecznego uniknięcia podwójnego opodatkowania;

– możliwość skutecznego uniknięcia nadmiernych kosztów administracyjnych;

– możliwość skutecznego uniknięcia nadmiernych kosztów finansowych.

Wystawianie faktur jest więc istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej i pozytywnie wpływa na jej efektywność.

Podsumowując, wystawienie faktury powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wykonania usługi lub dostarczenia towaru.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *