Różne

Jak zmienić czas w tachografie? Poradnik


Kiedy następuje zmiana czasu, kierowcy muszą również zmienić czas w tachografie. Zmiana czasu w tachografie jest bardzo ważna, ponieważ pozwala ona na poprawne rejestrowanie i przechowywanie danych dotyczących czasu pracy kierowców. Zmiana czasu w tachografie jest prosta i może być wykonana szybko i bezproblemowo.

Jak zmienić czas w tachografie? Porady dla kierowców.

Aby zmienić czas w tachografie, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Przede wszystkim należy upewnić się, że tachograf jest wyłączony. Następnie należy przytrzymać przycisk „SET” i włączyć tachograf. Po pojawieniu się godziny na ekranie, należy ustawić odpowiedni czas, przesuwając kółko na panelu sterowania. Po ustawieniu czasu, należy ponownie przytrzymać przycisk „SET” i wyłączyć tachograf. Czas powinien być teraz poprawnie ustawiony.

Jakie są wymagania dotyczące zmiany czasu w tachografie?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, wszystkie tachografy cyfrowe muszą być wyposażone w funkcję automatycznego ustawiania czasu. Wymaga to, aby kierowca lub osoba odpowiedzialna za obsługę tachografu ustawiła czas na tachografie zgodnie z czasem lokalnym. Zmiana czasu powinna być dokonana co najmniej raz na tydzień, a jeśli jest to konieczne, może być dokonywana codziennie.

Jakie są konsekwencje niewłaściwego ustawienia czasu w tachografie?

Niewłaściwe ustawienie czasu w tachografie może mieć poważne konsekwencje. Przede wszystkim, może to skutkować naruszeniem przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, co z kolei może prowadzić do nałożenia na nich sankcji finansowych. Ponadto, wprowadzenie błędnych danych do tachografu może utrudnić lub uniemożliwić wykrycie naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców. W rezultacie, niewłaściwe ustawienie czasu w tachografie może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Podsumowując, zmiana czasu w tachografie jest bardzo ważna i należy ją wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Należy pamiętać, że czas w tachografie powinien być ustawiony na czas lokalny, a nie na czas uniwersalny. Zmiana czasu w tachografie powinna być wykonywana regularnie, aby zapewnić poprawne działanie urządzenia.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
3 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *