Różne

Do kiedy program rodzina na swoim


Program Rodzina na Swoim to program rządowy, który ma na celu wsparcie rodzin w zakupie własnego mieszkania. Program ten jest dostępny od 2007 roku i obecnie trwa do końca 2021 roku. Program oferuje rodzinom możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu hipotecznego, który pozwala im na sfinansowanie zakupu mieszkania lub domu. Program ten jest skierowany do rodzin z dziećmi, a także do osób samotnie wychowujących dzieci. Program oferuje szeroki zakres preferencyjnych warunków kredytowych, takich jak niższe oprocentowanie i niższe raty kredytowe.

Jak skorzystać z programu Rodzina na Swoim?

Program Rodzina na Swoim jest programem rządowym, który ma na celu wspieranie rodzin w zakupie własnego mieszkania. Aby skorzystać z tego programu, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim, należy posiadać status osoby fizycznej lub prawnej, która jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub czasowy. Ponadto, należy posiadać odpowiednie dochody i nie być właścicielem innego mieszkania lub domu.

Aby skorzystać z programu Rodzina na Swoim, należy udać się do banku i złożyć odpowiedni wniosek. Bank przeanalizuje wniosek i jeśli spełnione są określone warunki, udzieli kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Kredyt będzie oprocentowany według stawek ustalonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz będzie objęty gwarancjami rządowymi.

Jakie są wymagania, aby skorzystać z programu Rodzina na Swoim?

Aby skorzystać z programu Rodzina na Swoim, należy spełnić następujące wymagania:

1. Kredytobiorca musi posiadać obywatelstwo polskie lub być cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub czasowy.

2. Kredytobiorca musi mieć ukończone 18 lat.

3. Kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową, która jest oceniana przez bank w oparciu o dochody i historię kredytową.

4. Kredytobiorca musi posiadać wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości nieruchomości, którą chce kupić lub remontować.

5. Nieruchomość, na którą ma być udzielony kredyt, musi być pierwszym mieszkaniem dla rodziny i nie może być przeznaczona na cele inwestycyjne lub handlowe.

6. Nieruchomości objęte programem Rodzina na Swoim mogą być nowe lub używane, ale nie starsze niż 10 lat od daty zakończenia budowy lub remontu (jeśli dotyczy).

7. Maksymalna wartość nieruchomości objętej programem Rodzina na Swoim to 800 000 PLN (brutto).

Kiedy kończy się program Rodzina na Swoim i jakie są jego konsekwencje?

Program Rodzina na Swoim zakończył się 30 czerwca 2019 roku. Jego konsekwencje są następujące:

1. Kredyty udzielone w ramach programu Rodzina na Swoim będą spłacane według standardowych warunków, bez udziału państwa.

2. Osoby, które skorzystały z programu Rodzina na Swoim, będą musiały ponosić wyższe koszty utrzymania mieszkania niż dotychczas.

3. Banki i instytucje finansowe będą musiały dostosować swoje oferty do nowej sytuacji rynkowej i zmienić warunki udzielania kredytów hipotecznych.

4. Rynki nieruchomości mogą odczuć skutki zakończenia programu, ponieważ mniejsza liczba osób będzie mogła pozwolić sobie na zakup mieszkania lub domu.

Program Rodzina na Swoim zakończył się 31 grudnia 2013 roku. Był to program, który miał na celu wspieranie rodzin w zakupie własnego mieszkania. Program ten pozwolił wielu rodzinom spełnić ich marzenia o posiadaniu własnego domu. Program ten był bardzo skuteczny i przyczynił się do zwiększenia liczby osób kupujących mieszkania. Pomimo tego, że program już się zakończył, jego pozytywny wpływ na rynek nieruchomości będzie odczuwalny jeszcze przez długi czas.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
7 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *