Zdrowie

Czym są choroby metaboliczne i jakie są ich przyczyny?

• Zakładki: 43


Procesy metaboliczne zachodzące w naszym organizmie mogą niestety wiązać się z pewnymi zaburzeniami, prowadząc tym samym do pojawiania się tzw. chorób metabolicznych. Warto w tym momencie podkreślić fakt, iż wiele schorzeń związanych z naszym metabolizmem może uwidaczniać się nawet we wczesnych etapach naszego życia, czyli np. w dzieciństwie. Czym jednak są wspomniane choroby metaboliczne i jaka jest przyczyna ich powstawania?

Choroby metaboliczne – czym są?

Choroby metaboliczne to schorzenia, które w niekorzystny sposób wpływają na nasz metabolizm i można podzielić je na takie, które mają lekki przebieg (dzięki odpowiedniemu leczeniu można je kontrolować), a także na bardziej skomplikowane choroby wrodzone, które nie rokują zbyt dobrze, a ich leczenie może być dosyć ograniczone.

Jakie są przyczyny chorób metabolicznych?

Wrodzone choroby metaboliczne uzależnione są od czynników genetycznych, co oznacza, że ich przyczyną są jakieś nieprawidłowości w kodzie genetycznym. Wspomniane choroby można dziedziczyć zarówno od jednego rodzica, jak i od obu rodziców naraz, jednak czasem mogą się one pojawiać w wyniku mimowolnych błędów w materiale genetycznym. Choroby metaboliczne dosyć często pojawiają się u małych dzieci i są wówczas związane z wadliwą produkcją konkretnych enzymów biorących udział w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie. W sytuacji, gdy w organizmie brakuje określonego enzymu, jego stężenie uległo obniżeniu lub też ma ono nieprawidłową budowę, to pewne procesy w naszym ciele nie zachodzą w prawidłowy sposób, dając charakterystyczne objawy.

Jakie są rodzaje chorób metabolicznych?

Choroby metaboliczne dzielą się najczęściej na dwa rodzaje związane z przyczyną ich powstawania, a mianowicie na:

  • choroby metaboliczne wrodzone,
  • choroby metaboliczne nabyte.

Choroby metaboliczne wrodzone to takie, które są związane z zaburzeniami genetycznymi wpływającymi na działanie pewnych szklaków metabolicznych. Schorzenia te nie występują zbyt często, jednak można wśród nich wymienić w szczególności chorobę Gauchera, fenyloketonurię, a także mukopolisacharydozę. Z kolei choroby metaboliczne nabyte występują dosyć często, a na ich pojawianie się wpływa niestety wiele czynników. Wśród tych najpopularniejszych możemy wymienić przede wszystkim dnę moczanową, osteoporozę, a także cukrzycę (jedna z głównych chorób cywilizacyjnych współczesnego świata, która związana jest ze spożywaniem zbyt dużej ilości cukru).

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
25 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *