Różne

Uraz psychiczny po wypadku – czy należy Ci się zadośćuczynienie?

• Zakładki: 92


Chociaż uszkodzenia ciała są najczęściej pojawiającymi się skutkami wypadków drogowych, zdarza się również, że poszkodowany w zdarzeniu drogowym cierpi po nim na uraz psychiczny. Niewiele jednak osób wie, że w takiej sytuacji przysługuje zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku. Jak może objawiać się uraz psychiczny po wypadku, czym taki uraz skutkuje oraz w jaki sposób zadośćuczynienie pomaga poszkodowanemu?

Jak może objawiać się uraz psychiczny po wypadku samochodowym?

Każdy z nas w inny sposób radzi sobie ze stresem, każde zdarzenie drogowe skutkuje nieco innymi konsekwencjami. Niektórzy poszkodowani nie mają żadnych trudności z zajęciem miejsca kierowcy, inni obawiają się powrotu za kierownicę, a u niektórych uraz psychiczny po wypadku samochodowym prowadzi do bezsenności, koszmarów sennych, depresji – w konsekwencji do stresu pourazowego. Również czas, w jakim stan zdrowia poszkodowanego się poprawia, może się znacznie różnić. Obawy co do jazdy samochodem mogą zniknąć po kilku dniach, miesiącach lub towarzyszyć już do końca życia.

Zadośćuczynienie za uraz psychiczny po wypadku

Poszkodowanemu w wypadku samochodowym, który doznał urazu psychicznego, przysługuje prawo do zadośćuczynienia z OC sprawcy. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest złożenie osobnego wniosku do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Wniosek o zadośćuczynienie za uraz psychiczny po wypadku często odrzucany jest przez TU – zawsze warto odwołać się takiej decyzji. Reklamacja dość często przynosi oczekiwany skutek: przyjęcie wniosku i wypłatę zadośćuczynienia, choć nie zawsze w takiej kwocie, jakiej oczekiwaliśmy. W takiej sytuacji pozostaje złożenie pozwu cywilnego i dochodzenie swoich praw na sali sądowej.

Ponadto osoba poszkodowana w wypadku samochodowym (a także sprawca) może ubiegać się o zadośćuczynienie za uraz psychiczny w ramach ubezpieczenia NNW czy ubezpieczenia zdrowotnego, o ile OWU polis przewidują takie świadczenie.

Czym zadośćuczynienie za uraz psychiczny po wypadku różni się od odszkodowania?

Odszkodowanie jest świadczeniem, które z założenia powinno pokrywać szkody powstałe w wyniku zdarzenia. Koszty naprawy, koszty wypożyczenia samochodu zastępczego, a także wszystkie koszty związane z leczeniem rehabilitacją czy niezdolnością do pracy na skutek wypadku drogowego pokrywa ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Z kolei zadośćuczynienie wynagradza krzywdy, jakich doznał poszkodowany w wypadku. Krzywdą jest między innymi uraz psychiczny – stany lękowe i depresyjne, trudności w wywiązywaniu się z obowiązków zawodowych czy rodzinnych to poważne konsekwencje, które nie sposób przeliczyć na pieniądze, jednak zadośćuczynienie może pomóc poszkodowanemu w walce o powrót do zdrowia i życia sprzed wypadku.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
44 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *