Rodzina

Ślub z obcokrajowcem w Polsce – jakich formalności trzeba dopełnić?

• Zakładki: 878


Rocznie zawieranych jest w Polsce około 10 tysięcy ślubów z obcokrajowcem. Mimo że śluby z osobą zza granicy powszednieją, nadal wiele par waha się i wstrzymuje podjęcie decyzji o ślubie w obawie przed formalnościami, jakich trzeba dopełnić. Jak się okazuje, zupełnie niepotrzebnie – ślub z obcokrajowcem nie wymaga spełnienia wielu dodatkowych warunków. Dowiedz się, jak przygotować się do ślubu z obcokrajowcem.

Dokumenty potrzebne do ślubu z obcokrajowcem

Zanim udamy się do Urzędu Stanu Cywilnego, by wyznaczyć datę ślubu, powinniśmy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty:

  • ważny dokument tożsamości – dowód lub paszport
  • karta pobytu, jeśli obcokrajowiec ma zezwolenie na pobyt
  • odpis pełny aktu urodzenia
  • dokument stwierdzający zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  • prawomocny wyrok sądu z orzeczeniem o rozwodzie (lub skrócony odpis aktu ślubu z adnotacją o rozwodzie) – w przypadku rozwodu
  • odpis skrócony aktu zgonu – w przypadku wdowieństwa

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty, które zostały wystawione przez urzędy lub sądy za granicą musimy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

Ślub z obcokrajowcem w Polsce – wizyta w konsulacie i USC

Jednym z dokumentów, których potrzebuje obcokrajowiec do zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Polski, jest dokument, który potwierdza zdolność prawną. Zaświadczenie to wydane zostanie po złożeniu o nie wniosku i odbyciu rozmowy w ambasadzie bądź konsulacie. W przypadku obcokrajowców, którzy pochodzą z UE, rozmowa taka jest formalnością. Na dłuższą i bardziej wnikliwą rozmowę trzeba się przygotować, gdy planujemy ślub z obcokrajowcem spoza UE. Urzędnicy sprawdzają wówczas, czy ślub nie będzie zawierany ze względu na korzyści, jakie za sobą niesie, jakim jest przede wszystkim prawo pobytu.

Z wydanym przez ambasadę lub konsulat zaświadczeniem, z pełną dokumentacją oraz potrzebnymi tłumaczeniami przysięgłymi, udajemy się do USC. Należy to zrobić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym ślubem i nie później niż 31 dni. USC wydaje bowiem oświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, które jest ważne przez 180 dni. Z kolei najpóźniej 31 dni przed ślubem, należy dopełnić w USC formalności, między innymi związanych ze zmianą nazwiska. Dotyczy to również Par Młodych, które będą brać ślub konkordatowy.

Nie ma obowiązku zatrudniania tłumacza przysięgłego na rozmowę z urzędnikiem w USC, jednakże pomoc tłumacza jest niekiedy niezbędna, by sprawnie komunikować się z pracownikiem urzędu. Jeśli jeden z przyszłych małżonków nie jest w stanie porozumieć się z urzędnikiem USC w trakcie ślubu, konieczne będzie zatrudnienie tłumacza. Chociaż przepisy nie wymagają, by był to tłumacz przysięgły, warto upewnić się, czy w danym urzędzie nie mają takich wymagań. Należy również pamiętać, że zwykły tłumacz będzie musiał złożyć oświadczenie o sumiennym tłumaczeniu, zostanie także pouczony o odpowiedzialności karnej.

Ślub z obcokrajowcem wiąże się z obowiązkiem dopełnienia dodatkowych formalności, jednak procedury są stosunkowo uproszczone. Będąc dobrze przygotowanym do rozmów z urzędnikami, nie powinniśmy mieć trudności z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem innego kraju.

Artykuł powstał we współpracy z Biurem Tłumaczeń Linguaforum.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
827 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *