Różne

Rozliczenie PIT: kiedy należy to zrobić?


Koniec roku to czas, w którym wszyscy musimy złożyć swoje roczne zeznanie podatkowe. Termin składania deklaracji PIT upływa zazwyczaj 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym. Oznacza to, że jeśli chodzi o rok 2021, termin składania deklaracji PIT upływa 30 kwietnia 2022 r.

Jak wypełnić PIT i kiedy go złożyć?

PIT należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wypełnienie PIT-u wymaga podania danych osobowych, dochodach i kosztach uzyskania przychodu. Następnie należy obliczyć podatek do zapłaty lub nadpłatę.

PIT należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku. Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku składania PIT-u w formie papierowej, należy go dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Natomiast jeśli składa się go elektronicznie, można to zrobić poprzez platformę e-Deklaracje lub profil zaufany.

Jakie są zmiany w rozliczeniu PIT w 2021 roku?

W 2021 roku wprowadzono szereg zmian w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Przede wszystkim, od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 17%. Ponadto, została wprowadzona ulga na dzieci, która pozwala na odliczenie kwoty 500 zł na każde dziecko. W przypadku małżonków, którzy mają dzieci i rozliczają się łącznie, limit ten może być podwojony. Kolejną ważną zmianą jest możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów. Ulga ta polega na odliczeniu 1/3 poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji do maksymalnej kwoty 10 000 zł. Ostatnią istotną nowością jest możliwość skorzystania ze specjalnego rodzaju ulgi na internet – tak zwana „ulga internetowa”. Polega ona na odliczeniu do 50% poniesionych kosztów abonamentu internetowego do maksymalnej kwoty 75 zł miesięcznie.

Jak skutecznie przygotować się do rozliczenia PIT i uniknąć błędów?

Aby skutecznie przygotować się do rozliczenia PIT i uniknąć błędów, należy wykonać kilka kroków. Po pierwsze, należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, rachunki za usługi medyczne i inne. Po drugie, należy sprawdzić czy wszystkie dane są poprawne i aktualne. Po trzecie, warto skorzystać z programu PIT lub usług doradczych w celu uzyskania pomocy przy wypełnianiu formularza. Po czwarte, należy dokładnie sprawdzić czy formularz został poprawnie wypełniony i czy wszystkie informacje są prawidłowe. Na koniec należy upewnić się, że formularz został podpisany i opatrzony datą oraz podpisem osoby rozliczającej się.

Podsumowując, rozliczenie PIT należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku. W przypadku skorzystania z pomocy biura rachunkowego termin ten może ulec wydłużeniu do końca czerwca.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *