Finanse

Odfrankowienie kredytu – czym różni się od przewalutowania?

• Zakładki: 31


Frankowicze coraz częściej wygrywają sprawy sądowe z bankami. Część ekonomistów przestrzega przed zwiększaniem płatności za utrzymywanie rachunków i innych produktów bankowych, w związku z szukaniem pieniędzy przez banki, które będą im potrzebne do wypłacania kolejnych odszkodowań dla frankowiczów. Jedną z najskuteczniejszych metod walki z nieuczciwymi działaniami jest odfrankowienie kredytu. Na czym ono polega i czym różni się od przewalutowania?

Indeksowany kredyt frankowy z klauzulami niedozwolonymi

Chociaż frankowicze próbują dochodzić swoich praw już od kilku lat, dopiero wyrok TSUE z 3 października 2019 roku dał większości poszkodowanym nadzieję na wygraną. Trybunał bowiem orzekł, że frankowicze podpisywali umowy o kredyt waloryzowany, a nie walutowy, jak twierdzą banki. Ponadto część zapisów z umów kredytowych stanowią klauzule niedozwolone, czyli takie, które godzą w dobra interes klienta i jako takie można je uznać za nieważne od momentu podpisania umowy. To z kolei daje prawo do przyjrzenia się na nowo umowom kredytowym i zastosowania ich z pominięciem klauzul niedozwolonych.

Do takich klauzul zaliczyć możemy zapis, stanowiący o wypłaceniu kredytu w złotówkach, a następnie kwota ta waloryzowana była do franków szwajcarskich według kursu kupna CHF z tabeli kursów walut danego banku. Kredyt spłacany jest natomiast w złotówkach, po przeliczeniu kursu franka szwajcarskiego w dniu spłaty każdej raty. Na kredytobiorcę spadła więc odpowiedzialność za zmianę kursu walut – do ostatniej chwili nie jest więc znana kwota, jaką będzie musiał oddać bankowi. Klauzulą niedozwoloną jest także jednostronne ustalanie kursu walut przez bank.

Odfrankowienie kredytu korzystne dla większości frankowiczów

W związku z istnieniem niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych, TSUE w swoim wyroku dopuścił dwie możliwości uwalniania się przez kredytobiorców od nieuczciwych praktyk banków. Pierwszą z nich jest usunięcie z umów klauzul niedozwolonych oraz przeliczenie kredytu na złotówki według wartości walut z dnia podpisania umowy. Efektem tego jest dalsze spłacanie niższych rat w przyszłości, a także prawo do zwrotu nadpłaty z poprzednich lat. Taką procedurę nazwano odfrankowieniem kredytu. Frankowicze mają także możliwość wypowiedzenia umowy o kredyt, jednak wiąże się to z obowiązkiem spłaty całego zadłużenia w okresie jej wypowiedzenia.

Czym odfrankowienie kredytu różni się od przewalutowania?

Chociaż kredyty udzielane masowo przez banki nie są kredytami walutowymi, a kredytami waloryzowanymi, istnieje także możliwość ich przewalutowania. Jest to jednak opcja nieopłacalna praktycznie dla każdego frankowicza. Przewalutowanie odbywa się bowiem po aktualnym kursie, co znacząco wpływa na niekorzystne rozstrzygnięcie problemu. Ponadto przy przewalutowaniu zmienia się referencyjna wysokość oprocentowania z WIBOR na LIBOR, co jest niekorzystne dla kredytobiorcy. Dodatkowo banki często pobierają prowizje za sporządzenie aneksu do umowy.

Najkorzystniejszym sposobem dla większości frankowiczów uwolnienia się od niekorzystnych umów kredytowych jest odfrankowienie kredytu, czyli skorzystanie z prawa do ponownego przeliczenia kredytu na złotówki po kursach z dnia wzięcia kredytu. O swoje prawa walczy coraz więcej frankowiczów, w sądach zapada coraz więcej korzystnych dla kredytobiorców wyroków.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
29 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *