Różne

Na czym polega opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

• Zakładki: 24


Przestrzeganie zapisów i regulacji BHP w firmie jest kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników. Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, wszystkie osoby użytkujące dany budynek powinny wiedzieć, jak się zachować. To właśnie dlatego tak ważne jest rzetelne opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla:

  • stref zagrożonych wybuchem,
  • obiektów kubaturze przekraczającej 1000m3,
  • budynków inwentarskich o kubaturze przekraczającej 1500 m3,
  • stacji uzdatniania wody i składowisk odpadów o kubaturze przekraczającej 1000 m2.

Powyższe odnosi się do obiektów użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych, centrów dystrybucji oraz schronisk i hoteli.

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

To dokument będący zbiorem instrukcji, według których należy postępować w razie pojawienia się ognia. Aby w razie pożaru do minimum zredukować ryzyko utraty zdrowia lub życia, należy stosować się do regulaminu. Jego poszczególne składowe uwzględniają rozmieszczenie pomieszczeń, metraż, obecność substancji niebezpiecznych, charakter danego obiektu oraz stosowane w nim zabezpieczenia. Choć dokument jest spersonalizowany pod kątem konkretnej nieruchomości, to musi odpowiadać wymogom uwzględnionym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku.

Co uwzględnia instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymaga znajomości i poruszenia rozmaitych kwestii. Wśród nich są m.in. regulacje związane m.in. z:

  • planem ewakuacji ludzi z płonącego budynku,
  • warunki ochrony przeciwpożarowej,
  • określenie, jakie wyposażenie przeciwpożarowe musi się znaleźć w obiekcie,
  • planem obiektu, czyli jego powierzchnią, liczbą kondygnacji, lokalizacją pomieszczeń, lokalizacją hydrantów, dojść dla ekip strażackich, gaśnic.

Generalnie opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinno obejmować jasne i wyczerpujące instrukcje dotyczące ewakuacji, podziału zadań, warunków wykonywania poszczególnych czynności czy niezbędnego wyposażenia przeciwpożarowego wraz z miejscem jego rozmieszczenia.

Komu zlecić opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Pytanie celowo nie brzmi „czy”, ale „komu” zlecić opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Mało które przedsiębiorstwo decyduje się sporządzić dokument samodzielnie. Głównie wynika to z faktu, że w strukturze firmy musiałby funkcjonować wyspecjalizowany dział odpowiedzialny za BHP. Jeżeli nie zatrudniasz takich specjalistów, możesz skorzystać z usług przedsiębiorstwa zewnętrznego. Outsourcing w takiej sytuacji jest bardzo popularny i może obejmować zarówno poszczególne czynności (np. opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego), jak również kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Zgodnie z ustawą  z 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, uprawnionym do stworzenia instrukcji jest osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, np. mająca tytuł technika pożarnictwa lub wykształcenie wyższe w akceptowanych kierunków (inżynier bezpieczeństwa pożarowego) lub ukończone szkolenia dla specjalistów/inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Artykuł powstał we współpracy z https://www.europoz.pl/ 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
38 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *