Finanse

Kasa fiskalna online w restauracji – co grozi za jej brak?

• Zakładki: 759


Od 1 stycznia 2021 roku każdy właściciel lokalu gastronomicznego ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej online. Wstępnie nowe przepisy miały obowiązywać od 1 lipca ubiegłego roku, jednak ze względu na epidemię koronawirusa datę tę przesunięto. Jednak od Nowego Roku przedsiębiorcy związani z branżą gastronomiczną muszą zaopatrzyć się w kasę fiskalną online. Co grozi za brak kasy online i jakie korzyści z nowych przepisów płyną dla przedsiębiorców?

Co grozi za brak kasy fiskalnej online?

Za niezarejestrowanie i nieewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej grożą kary finansowe. Przedsiębiorca, który z różnych powodów nie zarejestrował kasy fiskalnej online, a miał taki obowiązek, musi liczyć się z nałożeniem grzywny w wysokości wynoszącej od 10 aż do 240 stawek dziennych. Ponieważ stawkę dzienną stanowi 1/30 minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2021 roku wynosi ona 93,33 zł, najniższa kara za brak kasy fiskalnej online wynosi 9333 zł, a największa aż 22399,20 zł. Kara ta może zostać nałożona w wyniku złamania przepisu Kodeksu karnego skarbowego. Ponadto brak kasy fiskalnej online jest naruszeniem prawa wynikającego z ustawy o VAT – w tym przypadku przedsiębiorca powinien liczyć się z karą w wysokości 30% podatku od nabytych towarów i usług.

Jeśli właściciel restauracji sam zgłosi się do Urzędu Skarbowego, przyzna się do niezarejestrowania kasy fiskalnej online w należytym terminie i poda odpowiednią przyczynę zaniedbania, może uniknąć kary. Tzw. czynny żal można zgłosić w formie pisemnej bądź ustnej do protokołu. Niestety przedsiębiorca nie może liczyć na ulgę, rejestrując kasę fiskalną online po zgłoszeniu czynnego żalu. Ponadto czynny żal obowiązuje wyłącznie w przypadkach, gdy przedsiębiorca wyrazi go przed kontrolą US.

Kasa fiskalna online dla gastronomii – zalety nowoczesnych rozwiązań

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej online wiąże się z poniesieniem przez przedsiębiorców dodatkowych wydatków, a także dopełnienia kolejnych formalności. Jednak gdy już kasa fiskalna online zostanie zarejestrowana, restaurator odczuwa duże zmiany, które usprawniają prowadzenie lokalu gastronomicznego. Dedykowane gastronomii drukarki online posiadają wiele funkcji, które ułatwiają pracę kelnerom, kucharzom, zaopatrzeniowcom, managerom i samemu właścicielowi. Możliwość prowadzenia przez wielu kelnerów wielu rachunków w tym samym czasie, dzielenia rachunków, kontrolowania stanów magazynowych czy popularności poszczególnych dań, a także utargów z podziałem na kelnerów to najważniejsze funkcje nowoczesnych drukarek online.Jeśli dopiero planujesz otwarcie restauracji bądź planujesz jak najszybciej dopełnić obowiązku wymiany tradycyjnej kasy na kasę fiskalną online, wybierz jedno z nowoczesnych urządzeń, dostępnych w sklepie Pro Cash.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
654 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *