Różne

Karta EKUZ – ważność i okresy ochrony”.


Karta EKUZ jest ważna przez okres 5 lat od daty wystawienia. Oznacza to, że po upływie tego czasu konieczne będzie jej odnowienie. Karta EKUZ uprawnia do bezpłatnego korzystania z usług medycznych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak skutecznie wykorzystać kartę EKUZ w podróży zagranicznej?

Karta EKUZ jest ważnym dokumentem, który uprawnia do bezpłatnego lub zniżkowego uzyskania świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Aby skutecznie wykorzystać kartę EKUZ w podróży zagranicznej, należy postępować według poniższych wskazówek:

1. Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy karta jest ważna. Karta EKUZ ważna jest przez okres 3 lat od daty jej wydania.

2. Należy zabrać ze sobą oryginał karty EKUZ oraz dokument tożsamości potwierdzający tożsamość posiadacza karty.

3. W razie potrzeby skorzystania ze świadczeń medycznych należy udać się do placówki medycznej i okazać oryginał karty EKUZ oraz dokument tożsamości potwierdzający tożsamość posiadacza karty.

4. Następnie należy poprosić o wypełnienie formularza E112 lub S2 (jeśli dotyczy) i przedstawić go lekarzowi lub placówce medycznej, aby uzyskać bezpłatne lub zniżkowe świadczenia medyczne.

5. Po skorzystaniu ze świadczeń medycznych należy otrzymać od lekarza lub placówki medycznej potwierdzenie otrzymania świadczeñ (tzw. „potwierdzenie lekarza”).

6. Po powrocie do Polski nale

Jakie są najważniejsze zasady dotyczące karty EKUZ?

1. Karta EKUZ uprawnia do bezpłatnego korzystania z publicznych świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

2. Karta EKUZ jest ważna przez okres 5 lat od daty jej wydania.

3. Aby uzyskać kartę EKUZ, należy złożyć wniosek w oddziale NFZ lub przez internet na stronie internetowej NFZ.

4. Przed wyjazdem do innego państwa członkowskiego UE należy sprawdzić, czy karta EKUZ jest ważna i czy posiada aktualne dane osobowe oraz numer ubezpieczenia społecznego.

5. W przypadku potrzeby skorzystania z usług medycznych poza granicami Polski należy pamiętać o okazaniu karty EKUZ oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. paszportu).

6. Po powrocie do Polski należy sprawdzić, czy świadczenia medyczne są rozliczone i czy nie ma dodatkowych opłat do uregulowania.

Jakie są najnowsze zmiany w przepisach dotyczących karty EKUZ i jak je stosować?

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące karty EKUZ. Zgodnie z nimi, aby uzyskać kartę EKUZ, należy złożyć wniosek w oddziale NFZ lub na stronie internetowej NFZ. Wniosek można również złożyć online, jeśli posiada się profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Karta EKUZ uprawnia do bezpłatnego leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy okazać kartę EKUZ lekarzowi lub placówce medycznej w innym państwie członkowskim i pokryć koszty leczenia. Po powrocie do Polski należy zgłosić się do oddziału NFZ i ubiegać się o refundację poniesionych kosztów.

Ponadto od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa procedura wydawania karty EKUZ dla osób powracających do Polski po dłuższej nieobecności. Aby ubiegać się o taką kartę, należy przedstawić dowód tożsamości oraz potwierdzenie powrotu do Polski i okresu pobytu poza granicami naszego kraju.

Karta EKUZ jest ważna przez okres 5 lat od daty wydania. Po upływie tego czasu należy udać się do właściwego oddziału NFZ i wyrobić nową kartę.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *