Różne

Dlaczego oczyszczanie ścieków jest ważne?

• Zakładki: 21 • Komentarz: 1


Stan i kondycja środowiska naturalnego w dużej mierze zależą od naszych zachowań i działania. Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego spowodował większe zapotrzebowanie na różnego rodzaju produkty, a jednocześnie wzrost produkowanych odpadów. Niestety silnie się to odbija na środowisku naturalnym. Produkcja odzieży i kosmetyków, a także rolnictwo w bardzo dużym stopniu korzystają z zasobów wody, zmniejszając je coraz silniej. Liczba miejsc na świecie, w których brakuje wody pitnej drastycznie zwiększa się. Dotyczy to nie tylko odległych miejsc w Afryce, czy innych egzotycznych krajach, ale również w Polsce. Wieloletnia susza odbija się na degradacji naturalnego środowiska. To ma także wpływ na ceny rynkowe produktów i opłacalność produkcji. Dlatego też należy dbać o racjonalną gospodarkę odpadami i zminimalizować zużycie wody. Niezwykle istotna jest także rola oczyszczania ścieków

Czym jest ściek?

Większości z nas ściek kojarzy się głównie z zanieczyszczoną wodą charakteryzującą się nieprzyjemnym zapachem. Dużo w tym prawdy, ponieważ ściekami są zużyte ciecze, zawiesiny, koloidy oraz ciała stałe, które trafiają do rurociągów, a także naturalnych cieków wodnych i zbiorników. Ścieki mogą mieć bardzo dużą szkodliwość biologiczną dla środowiska naturalnego. Z tego powodu powinno się przeprowadzać oczyszczanie ścieków przed wypuszczeniem ich do zbiornika lub cieku wodnego. 

Istnieją różne rodzaje ścieków. Dzieląc je według pochodzenia, możemy rozróżnić:

  • ścieki przemysłowe
  • ścieki gospodarczo-bytowe

W ściekach mogą znajdować się różne detergenty, substancje chemiczne (rozpuszczalniki, farby), elementy mineralne, fekalia, a także odpady stałe (śmieci wyrzucane do toalety). Jednocześnie warto zaznaczyć, że znaczny procent ścieku stanowi woda. Dlatego też oczyszczając ścieki możemy odzyskać duże ilości wody, która może być np. ponownie użyta w produkcji lub do celów gospodarczych. 

Jakie są metody oczyszczania ścieków?

Oczyszczanie ścieków jest złożonym procesem. Wszystko po to, by woda ze ścieku miała lepsze parametry czystości niż zbiornik, ciek, do którego trafi. Dlatego też podczas oczyszczania ścieków łączy się kilka metod, m.in. mechaniczną, biologiczną, chemiczną, dezynfekcję. Wyspecjalizowane środki chemiczne do oczyszczania ścieków znacznie ułatwiają ten proces i sprawiają, że jest on skuteczniejszy. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Antidotum.

comments icon1 komentarz
1 komentarze
94 wyświetlenia
bookmark icon

One thought on “Dlaczego oczyszczanie ścieków jest ważne?

    Napisz komentarz…

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *